Projekt obnovy lučních a říčních biotopův evropsky významné lokalitě Krkonoše


O PROJEKTU

LIFE CORCONTICA

Život nejen pro krkonošské louky!

V okolí horských bud v Krkonoších se vyskytují luční společenstva cenná z národního i evropského pohledu. S ohledem na mizející tradiční hospodaření, které jejich pestrost zajišťovalo, se projekt LIFE Corcontica snaží vybrané plochy obnovit a zajistit péči o ně do budoucna. Projekt podporuje i zlepšení stavu malých vodních toků s ohledem na vranku obecnou.
_______________________________________________________________________________

Aktuality

Monitoring vranky

Monitoring vranky

Datum: 05.03.2018
A máme zde první data z monitoringu vranky po proběhlých opatřeních - tzv. porealizační fáze.
Laymans Report

Laymans Report

Datum: 06.02.2018
Vydali jsme zprávu o projektu LIFE CORCONTICA 2012 - 2018, neboli Laymans Report
Tour de Corcontica

Tour de Corcontica

Datum: 20.10.2017
Vydali jsme novou publikaci o loukách s názvem Tour the Corcontica - cesta k rozkvetlým loukám.
Krkonošské farmářské stezky

Krkonošské farmářské stezky

Datum: 03.10.2017
Arniková, orchidejová, hořcová a smilková - to jsou názvy čtyř farmářských stezek vedoucích po krkonošských loukách, které Správa KRNAP spolu s DAPHNE - Institutem aplikované ekologie, z. s. před letní sezónou připravila pro návštěvníky hor.

                                                                                                                                            
Projekt LIFE Corcontica běží od června roku 2012. Je realizován a spolufinancován třemi partnery - Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Zaštiťován je Správou KRNAP.
Dárcem 75% prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun.
Více informací najdete v ostatních sekcích webu life.krnap.cz a na Facebooku LIFE Corcontica.
Na Správě KRNAP, městských úřadech a u místních akčních skupin Vám bude k dispozici informační leták o projektu.

Těšíme se na Váš zájem o klenoty Krkonoš…