Dobrovolníci ve Sklenářovicích

Datum: 30.09.2017
  | 
Kategorie: Aktuality
Sklenářovice jsou nejvhodnější enklávou pro ukázky hospodaření v Krkonoších a pro dobrovolníky na 100 ha luk máme stále dostatek práce.

Od roku 2016 k nám do Sklenářovického údolí jezdí zaměstnanci Českomoravské stavební spořitelny a jeden den stráví prací na sklenářovických loukách.

V roce 2016 na konci srpna přijelo asi 30 pracovníků ČMSS a v rámci teambuldingové akce si dali do těla při péči o louky v horských (podhorských) podmínkách.

Díky nim jsme vyčistili louky od náletu a spadaných větví ze vzrostlých stromů. Tyto nálety a větve jsme vytahovali z luk a dávali do remízů, do hrání, tak aby větve nepřekáželi při péči a zároveň se nerozsypaly zpět do luk.

Stejnou činnost jsme pak zopakovali i v roce 2017, opět ve Sklenářovicích, ale tentokrát na jiných loukách.

Práce je to záslužná a tímto dobrovolníků z ČMSS děkujeme.

ČMSS však není jediná, kdo má zájem na dobrovolnictví v Krkonoších a na krkonošských loukách.

V roce 2016 i 2017 nám do Sklenářovic přijela skupinka studentů ze střední školy České lesnické akademie Trutnov. Tito studenti si vyslechli historii Sklenářovic od jejich vzniku až po současnost, jejich biologické hodnoty a to jak se o louky snažíme pečovat. Po krátké terenní exkurzi jsme opět na pár hodin zapojili svaly a dali se do práce.

A aby těch dobrovolníků nebylo málo, letos (2017) nám přišli na pomoc i skauti v rámci své akce OBROK2017.

Tímto všem zúčastněným děkujeme a vítáme dobrovolníky i v dalších letech. Ve Sklenářovicích je stále co dělat...

Dobrovolníci ve Sklenářovicích v roce 2016 a 2017

Fotografie k článku