F aktivity

F1 - Celkové řízení projektu, audit

Řízení projektu bude vykonáváno interními pracovníky projektových partnerů. Hlavní kancelář projektu je umístěna do Vrchlabí.

Stav: V realizaci do konce projektu.

►Výstupy: Čtvrtletně probíhají kontrolní dny projektu s vedením všech partnerů. Pro stanovení strategických postupů se 2x ročně schází Rada projektu, kde jsou diskutována odborná doporučení, případně alternativní postupy. Externí audit probíhá 2x ročně.

Kontakty na projektový tým.

F2 - Sledování indikátorů realizace aktivit

Bude monitorován pokrok realizace projektových aktivit metodou sledování naplňování aktivit systémem indikátorů.

Stav: V realizaci do konce projketu.

Výstupy: Aktivita probíhá v rámci pravidelných porad projektového týmu. Byla připravena zpráva o zahájení (Inception Report), dílčím plnění aktivit projektu (Progress Report 1) a tzv. Technická zpráva (Midterm Report).

F3 - Příprava After-LIFE Conservation Plan

Po – LIFEový plán ochrany bude obsahovat plán aktivit, které budou pokračovat po skončení projektu.

Stav: Plán aktivit bude zpracován.

F4 - Vyhodnocení socio-ekonomických dopadů projektových aktivit

V rámci této aktivity bude zpracováno vyhodnocení dopadu projektových aktivit na místní obyvatele, na místní ekonomiku a za třetí na ekosystémové služby.

Stav: aktivita byla ukončena dle harmonogramu