Hořeček český

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

 

Této drobné fialově kvetoucí rostlince se daří na krátkostébelných rozvolněných loukách a pastvinách. V Krkonoších ji najdeme pouze na
dvou lokalitách a i zde bohužel jen v počtech
několika málo jedinců. Naší snahou je podpořit rostliny hořečku tak, aby byly schopny vytvořit samostatné, rozmnožující se populace.

Na této stránce najdete souhrnné informace o hořečku a jeho výskytu v Krkonoších, nebo péči, která je mu věnována (případně věnována bude).

 

 

 

Více o hořečku mnohotvarém českém najdete zde: Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Cíle projektu LIFE CORCONTICA a průběh péče o hořeček najdete zde: Hořeček a LIFE