Pro hospodáře

Na těchto stránkách najdete informace k hospodaření na vybraných
lučních enklávách Evropsky významné lokality Krkonoše, příslušné
dokumenty a dokumenty k soutěži podnikatelských záměrů. Pokud máte zájem na loukách hospodařit, neváhejte a čtěte dál.
Na již existujících farmách Krkonoš navrhujeme plány šetrného hospodaření, více informací naleznete v sekci "Faremní plány"

Máme nový Pestrolučník!

V zimě jsme zapracovali na nové edici Pestrolučníku krkonošského - průvodce hospodáře ke květnatým loukám. Jde o brožuru, rukověť, kde jsou stručně sepsána pravidla a doporučení hospodaření tak, aby co nejvíce vyhovovalo loukám a jejich obyvatelům.

Dokument si můžete stáhnout v sekci   " Ke stažení "


►  Program rozvoje venkova a podávání žádostí ve 4. kole

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnosti a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Více informací se dozvíte v našem krátkém článku: Program rozvoje venkova, a na portálu eAGRI a SZIF.


► Aktualizovaná verze ceníku.
Uveřejňujeme novou verzi ceníku jednotkových cen hospodaření.

Ceník jednotkových cen aktualizovaný k 8.8.2016 můžete nalézt zde nebo v sekci "Ke stažení - další dokumenty".


► Zveme Vás na letní setkání na Velkých Tippeltových Boudách a Velké Úpě, kde si zase něco povíme k péči o krkonošské louky.

Neváhejte a příjďte s námi diskutovat, Vaše názory jsou pro nás přínosem.


► Do projektu jsme pořídili nový přepravník na zvířata, do kterého se vejde asi 40 kusů ovcí nebo 4 krávy.

Provozní hmotnost přepravníku je 1,5 t, maximální hmotnost pak 3,5 t.

Tento vozík si hospodáři mohou vypůjčit (na smlouvu o výpůjčce) na Správě KRNAP, po domluvě s členy týmu LIFE.

Pro více informací kontaktujte vedoucího projektu Mgr. Hrázského.


► Dne 30.6.2015 jsme vydali manuál pro hospodáře s názvem Pestrolučník krkonošský, který popisuje problematiku péče na loukách a zásady správného hospodaření, tak aby louky dostaly tu nejlepší péči.

Manuál je ke stažení níže na stránce, nebo v sekci "Stažení - další dokumenty"


► Zveřejnili jsme 10 plánů šetrného hospodaření - více v sekci faremní plány.


► Vyhlašujeme Výzvu III k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva III - Příspěvek na hospodaření".

Luční enklávy s počátkem obnovy v roce 2015:
Bouda Mír, Bouda v Obím dole, Černá hora – Horský hotel, Erlebachova bouda*, Davidovy Boudy*, Dolské Boudy, Dvoračky*, Horní Malá Úpa – Hacar Trutnov, Horní Malá Úpa – Nové Domky, Husí Boudy*, Jelení Boudy, Kavinova deska, Klášterka, Latovo údolí*, Lučiny, Moravské Boudy, Mullerka, Niklův vrch, Obří Důl*, Patejdlova bouda, Pevnost, Pod Šeřínem, Pomezní Boudy, Portášky, Přední Krásná pláň, Růžohorky, Sedmidolí, Severka*, Sněžné Domky, Šímovy Chalupy, Tetřeví Boudy, Velké Pardubické Boudy, Zadní Krásná pláň, Zadní Struhadla, Žacléřské Boudy
 
* Enklávy již částeně zahrnuté do projektu LIFE CORCONTICA, Správa KRNAP v případě
zájmu o hospodaření poskytne bližší informace.
 
! Termíny podání žádosti:
do 16. 3. 2015, 8.00 hodin na podatelně Správy KRNAP !

! Prodlužujeme termín podání žádostí do 23. 3. 2015 do 14:00 na podatelně Správy KRNAP !

 

Seznam náhradních enkláv pro hospodaření LIFE CORCONTICA.

 


► Uveřejňujeme nabídku pronájmů - pachtu pozemků Správy KRNAP a obhospodařování v rámci projektu LIFE CORCONTICA, dle jeho cílů a podmínek.

Zakázka je rozdělena na tři části (Dvoračky, Liščí louka, Rýchorská Bouda). Vše je podrobně uvedeno v přílohách.

Termín podání nabídek: 27. 06. 2014, 10:00

Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Braunová, 499 456 337, rbraunova@krnap.cz
Ing.Tomáš Janata, 499 456 224, tjanata@krnap.cz


► Aktualizovaná verze ceníku.
Uveřejňujeme novou verzi ceníku jednotkových cen hospodaření.

Ceník jednotkových cen aktualizovaný k 6. 5. 2014 můžete nalézt zde nebo v sekci "Ke stažení - Výzva II., soubory ke stažení".
 


►Rozhodnutí o zrušení soutěžního řízení

Zadavatel ruší soutěžní řízení

o koncesi malého rozsahu pod označením "Zajištění dlouhodobého užívání zařízení určeného k výrobě briket z biomasy na území evropsky významné lokality Krkonoše".
Odůvodnění si můžete přečíst zde.

Zadavatel ruší soutěžní řízení

o koncesi malého rozsahu pod označením "Zajištění dlouhodobého a stabilního provozování pastevního areálu vybudovaného zadavatelem na území evropsky významné lokality Krkonoše".
Odůvodnění si můžete přečíst zde.

Zadavatel ruší soutěžní řízení

o koncesi malého rozsahu pod označením "Zajištění pravidelného a ekologicky šetrného kosení luk i v hůře dostupných lokalitách či náročných terénních podmínkách evropsky významné lokality Krkonoše".
Odůvodnění si můžete přečíst zde.


►Hledáme zájemce o spolupráci při podpoře krkonošských luk. Byly vypsány tři soutěže podnikatelských záměrů na provozovatele pastevního areálu, provozovatele techniky na kosení luk a na provozovatele zařízení určeného k výrobě briket z biomasy.

Na tomtéž místě jsou k dispozici další dodatečné informace (dodatky, otázky a odpovědi).

Termíny k podání soutěže:
SPZ na provozovatele pastevního areálu a SPZ na provozovatele techniky na kosení luk do 17. 3. 2014
SPZ na provozovatele zařízení určeného k výrobě briket z biomasy do 28. 4. 2014

! Termíny k podání soutěžního záměru SPZ na provozovatele pastevního areálu a SPZ na provozovatele techniky na kosení luk se prodlužují do 21. 4. 2014 do 12:00 hod !
 

►Vyhlašujeme Výzvu II k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva II - Příspěvek na hospodaření".

Luční enklávy s počátkem obnovy v roce 2014 až 2015:

Černá Bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa - Rennerovy Boudy, Dolní Malá Úpa - u kostela, Dvoračky, Erlebachova Bouda, Friesovy Boudy, Horní Malá Úpa - Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Liščí Louka, Mokré jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorská Bouda, Rýchorský kříž, Sklenářovice, Špindlerova Bouda, Zadní Struhadla

Termíny podání žádosti:
1. 9. - 30. 9. 2013 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2014 - 2015
Posun termínu podání žádosti na 1. 10. - 15. 11. 2013.

 


►Vyhlašujeme Výzvu I k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva I - Příspěvek na hospodaření".

Luční enklávy s počátkem obnovy v roce 2013:

Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Lahrovy Boudy, Medvědí Boudy, Modrý Důl, Přední Rennerovky, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy, Zadní Rennerovky

Termíny podání žádosti:
30. 4. - 31. 5. 2013 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2013

Soubory ke stažení