Volná místa

Hledáme brigádníky pro Zajištění monitoringu ohlasu provedené kampaně u klientů formou terénního průzkumu


FORMA PRÁVNÍHO VZTAHU: Dohoda o provedení práce
PŘEDMĚT DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE: Zajištění monitoring ohlasu provedené kampaně u klientů formou terénního průzkumu
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
- Zajištění monitoring ohlasu provedené kampaně u klientů, a to formou terénního průzkumu, vč. osobního dotazování a zaznamenávání odpovědí do připraveného dotazníku;
- Zaměstnavatel zajistí distribuci tištěných formulářů dotazníku zaměstnancům, a to tak, že určí kontaktní osobu, od které zaměstnanci dotazníky převezmou na místě, které tato osoba určí;
- Zaměstnanec je povinen provést monitoring alespoň ve dvou dnech v období od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 včetně;
- Zaměstnanec je povinen monitoring provádět v místech, kudy prochází stezky, a to dle pokynů Zaměstnavatele (Genius Local s.r.o.),
- Zaměstnanec je povinen v rámci monitoringu provést dotazování alespoň se 70 osobami (je přitom povinen se dotazem ujistit, že se nejedná o osoby, které již dotazník vyplnily u jiného zaměstnance), které odpoví na všechny dotazy dotazníku - tato povinnost se považuje za splněnou odevzdáním 70 ks kompletně vyplněných dotazníků k rukám zaměstnavatele (zejména poštou na adresu jeho sídla, Komenského 217, Letohrad 561 51),
ODMĚNA: 3000,- Kč hrubého (určena jednorázově za provedení sjednané práce)
SPLATNOST ODMĚNY: do 10 dnů od předání (doručení) kompletně vyplněných dotazníků

Kontakt na zaměstnavatele: Ing. Jakub Hlaváček, hlavacek.tourism@seznam.cz