Výzva II

Vyhlašujeme Výzvu II k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení níže na stránce.

Aktualizovaný termín pro podání žádostí v podzimní výzvě!
(viz níže)


Luční enklávy s počátkem obnovy v roce 2014 až 2015:

Černá Bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa - Rennerovy Boudy, Dolní Malá Úpa - u kostela, Dvoračky, Erlebachova Bouda, Friesovy Boudy, Horní Malá Úpa - Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Liščí Louka, Mokré jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorská Bouda, Rýchorský kříž, Sklenářovice, Špindlerova Bouda, Zadní Struhadla

Termíny podání žádosti:
1. 9. - 30. 9. 2013 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2014 - 2015

Vzhledem k zvýšené náročnosti administrace žádostí o příspěvek podaných v termínu Výzvy I (30. 4. - 31. 5. 2013) dochází k posunu termínu pro Výzvu II na 1. 10. - 15. 11. 2013.
Děkujeme za pochopení a prosíme o zachování přízně k projektu.

22. 4. 2013 přidána aktualizovaná verze ceníku (Priloha c. 3 Cenik jednotkovych cen), ve které je upřesněn popis jednotlivých položek. Jednotkové ceny zůstávají shodné s původní verzí ceníku !!!

12. 11. 2013 Došlo k aktualizaci příloh č. 2: Liščí louka, Sklenářovice

5. 11. 2013 Byla aktualizována příloha č. 2 - Davidovy Boudy

18. 9. 2013 Zveřejnění managementových plánů - Husí Boudy, Chaloupky, Sklenářovice.

 

Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoli dotazů můžete využít kontaktní formulář v záložce "Kontakty".