Podzimní seminář

Datum: 14.10.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Dne 8.10.2015 proběhl seminář s hospodáři a nejen s nimi nad tématy hospodaření na horských loukách, aneb jak skloubit představu péče z pohledu ochrany přírody a zemědělství.

Účas na semináři byla hojná i přes nepřízeň počasí. Podařilo se nám naplnit téměř celý autobus, se kterým jsme se byli podívat na dlouhodobě neobhospodařovaných loukách Žacléřských Bud.

Na první zastávce jsem se pobavili o možnostech hospodaření na takto zanedbané enklávě a snažili se nastínit nejvhodnější a nejrychlejší péči pro obnovu a následně i udržení.

Po příjezdu do Modrého Dolu, jsme měli možnost vidět enklávu obhospodařovanou již mnoho let a porovnat výhody a nevýhody pastvy ovcí a skotu.

V Modrém Dole nás také čekala ukázka hnojení zchudlých luk a pokus na disturbanci drnů smilky, od kterého si slibujeme její ústup a návrat květnatých druhů pro zvýšení druhové bohatosti horských luk.

Věříme, že se akce vydařila a těšíme se na další podobná setkání!

Podzimní setkání