Přednáška Louky pro žáky 7. třídy

Datum: 13.02.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Dne 10.2.2015 absolvovali žáci základní školy přednášku o krkonošských loukách a projektu LIFE CORCONTICA.

V rámci projektu LIFE CORCONTICA jsme uspořádali přednášku o krkonošských loukách pro žáky vrchlabské 7A.

Hned v začátku jsme žáky uvedli do problematiky ekosystémů luk – seznámili jsme je s typy bezlesí, přirozenými a druhotnými loukami. Stručně jsme nastínili vznik a vývoj druhotných luk a historii hospodaření
v Krkonoších. Žáky jsme také seznámili
s největšími problémy novodobé historie
luk, mezi které patří odsun hospodářů po druhé světové válce, následný nedostatek
či absence péče o louky, jejich zarůstání
a postupná degradace. Nedílnou součástí přednášky byla zmínka o současné péči o luční enklávy, rozdrobeném vlastnictví a časté neochotě vlastníků o louky pečovat. Tímto jsme se dostali k činnosti projektu LIFE CORCONTICA a jeho snaze o obnovu krkonošských lučních ekosystémů

Žáci si krom diskuzní přednášky vyzkoušeli práci s textem a obrázky.

Aktivitou doplňující celý program bylo rozpoznávání semen jednotlivých lučních druhů rostlin (pod stereolupami a mikroskopy) a jejich přiřazovaní k obrázku rostliny.

Fotografie z akce publikuje Mgr. Dušan Vodnárek zde.