Prezentace projektu Life Corcontica

Datum: 14.11.2012
  | 
Kategorie: Aktuality
Ve středu 14.11.2012 proběhlo na vrchlabském zámku úvodní představení projektu Life Corcontica. Mezi hosty byli především místní zemědělci, zástupci měst a krajů, odborníci z oblasti energetiky, Ministerstva životního prostředí, drobní živnostníci, zaměstnanci Správy KRNAP i běžná veřejnost se zájmem o tento projekt.

Úvodní slova přednesl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka, s projektovým týmem nás seznámila Lenka Vokasová z Institutu aplikované ekologie DAPHNE ČR, která je vedoucí projektu. Účel faremních plánů představil hostům Záboj Hrázský (taktéž z DAPHNE), který také poreferoval o obnovných pracech na krkonošských loukách. Prezentace se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit Tomáš Janata, který má obnovné práce na starosti. Posledním prezentujícím byl Jiří Křesina, který v rámci projektu řeší problematiku vranky obecné.

Po zkončení prezentace proběhla individuální diskuze na nejrůznější témata. Děkujeme za Váš zájem a s některými z Vás se budeme těšit v blízké době na viděnou!

Velké díky patří MěÚ Vrchlabí, které nám k prezentaci propůjčilo krásné prostory na vrchlabském zámku.

Úvodní představení projektu 14.11.2012 na zámku Vrchlabí