Tour de Corcontica

Datum: 20.10.2017
  | 
Kategorie: Aktuality
Vydali jsme novou publikaci o loukách s názvem Tour the Corcontica - cesta k rozkvetlým loukám.

Nově jsme vydali odbornou publikaci (v rámci krkonošských prací Opera Corcontica) s názvem Tour de Corcontica, aneb cesta za květnatými loukami Krkonoš.
V této publikaci se ve 14 článcích dozvíte něco málo o historii krkonošských luk až po příchod projektu, snahu ochrany přírody o koncepční přístup a jak ho dosáhnout, ukotvení na národní ale i evropské rovině, proč je důležitý a jak probíhá monitoring a spousty dalších ochranářských témat a praktik, nezbytných pro docílení živých, kvetoucích luk.

Příkladem článku je:

"Rozhodování a stanovování priorit v ochraně přírody"  nebo
"Monitoring lučních bezobratlých v Krkonošském národním parku: současný stav a perspektivy"

Zde si můžete prohlédnout přebal publikace a na odkaze zde lze publikaci stáhnout.

Přejeme Vám příjemné počtění.