Workshop na téma vranka

Datum: 22.12.2016
  | 
Kategorie: Aktuality
"Alternativní metody podpory etablovaných populací pstruha obecného formou inkubace jiker v inkubačních schránkách"

V rámci projektové aktivity vranka (A6 a C7) jsme uspořádali dvoudenní workshop se zaměřením na hospodaření na vodních tocích.

První teoretická část proběhla dne 24.10.2016 v Zasedací místnost Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Vrchlabí, Krkonošská 155, 543 01 Vrchlabí, kde byla formou přednášky představena problematika podpory etablovaných populací pstruha obecného formou inkubace jiker v inkubačních schránkách. Tento management pro podporu etablovaných populací pstruha obecného či lipana podhorního by měl přispět k udržení životaschopných populací, které byly v minulosti ovlivněny vysazováním geneticky
nepůvodních ryb, jejichž schopnosti přežít a rozmnožit se ve specifickém prostředí krkonošských toků jsou často omezené. Z důvodů potravní konkurence a tlaku sportovního rybolovu je  žádoucí věnovat pozornost právě populacím, jež byly v minulosti co nejméně ovlivněny rybářským management a zachovaly si schopnosti třecí  migrace a přirozeného rozmnožování se v místních tocích.“

Druhá praktická část pak proběhla 11.11.2016 v Sádkách Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Vrchlabí, u Vrchlabského rybníku, kde byla realizována instruktáž k naplnění inkubačních schránek jikrami a jejich instalaci. Vše bylo realizováno názorně v umělých podmínkách průtočných komor sádek simulujících koryto toku.