Druhy, proti kterým bojujeme

18.04.2014

Invazní rostliny

jsou v naší přírodě relativně novinkou (př. šťovík alpský asi od 15 st.). Jsou to druhy cizí naší květeně, ve většině případů dovlečené na naše území (často jako okrasné). Jejich šíření souvisí s nevhodným hospodařením či jeho absencí, s eutrofizací. Tyto druhy jsou konkurenčně silné, mají mnoho výhod k přizpůsobení se a rychlému zarůstání. Zarůstají louky a vytlačují naše původní druhy. Dochází ke snižování druhové diverzity, louky chudnou a snižuje se jejich kvalita. Z hlediska hospodáře se jedná o druhy, které zvířata nespásají (nechutnají jim, mohou být i jedovaté) a zarůstá jimi vhodná píce. V projektu se zaměřujeme zejména na druh šťovík alpský, který místy agresivně zarůstá obrovské plochy luk. Jedním z dílčích cílů projektu je omezit, nejlépe zlikvidovat, co největší množství těchto invazních rostlin. Tyto práce se musí dělat opakovaně (několikrát za sezonu a v průběhu několika let), aby došlo k omezení či zničení semenné banky v půdě. V loňském roce se nám již podařilo zasáhnout proti šťovíku asi na 40 ha krkonošských luk.