Informace o druhu

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Tento druh hořečku patří mezi nejohroženější druhy krkonošské flóry. Jediná známá populace Krkonoš se nachází na lokalitě Horní Albeřice.

Popis: Hořeček je dvouletá bylina s přímou, jednoduchou nebo častěji již od báze vrcholičnatě větvenou lodyhou, 10 – 40 cm vysokou. V prvním roce životního cyklu vzejdou v pozdním jaru semenáčky, mladé rostlinky poté do konce roku přežívají v přízemních růžicích většinou se čtyřmi
nebo osmi listy, přezimují pupenem. Druhý rok rostlina vykvétá v pozdním létu nebo častěji na začátku podzimu, před prvními mrazy produkuje miniaurní semena, plodem je tobolka. Důležitým jevem je existence semenné banky v půdě,
jednotlivá semena jsou v ní schopna přežít až cca 9 let.

Ekologie druhu: Roste velmi vzácně na krátkostébelných loukách, pastvinách a světlých
lesních lemech, v pásmu od pahorkatin až do hor.
Jde o rostliny konkurenčně velmi slabé, závislé na mechanickém narušování povrchu půdy (pastvou,
ale i sešlapem nebo pojezdem), a také o druhy striktně opylované hmyzem, především čmeláky.

Ochrana druhu: Zařazen je mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1). Je uveden i mezi chráněnými rostlinami v seznamu NATURA (evropsky chráněný druh).

Rozšíření v Čechách: Druh je rozšířen na 69 lokalitách v ČR, značně v jihozápadních a jižních Čechách a na Vysočině. V severních Sudetech existuje poměrně velká populace v PR Hořečky v Orlických horách, lokality v Krkonoších představují okrajovou, izolovanou enklávu na okraji současného areálu rozšíření.
 

Článek byl napsán s využitím materiálu A. Šturmy a stránek Botany.cz.