Koncepce pro nakládání s vodami

Publikaci si můžete stáhnout zde:

Koncepce pro nakládání s vodami.