Pro hospodáře

Na těchto stránkách najdete informace k hospodaření na vybraných
lučních enklávách Evropsky významné lokality Krkonoše. Pokud máte zájem na loukách hospodařit, neváhejte a čtěte dál.
Na již existujících farmách Krkonoš navrhujeme plány šetrného hospodaření, více informací naleznete v sekci "Faremní plány"

Nový ceník jednotlivých prací pro rok 2019


Konference na téma Šetrný turismus, regionální produkty a ekologické zemědělství v praxi.

Pozvánku naleznete zde:
Harmonogram exkurze zde:
Přihlášku zde:


Máme nový Pestrolučník!

V zimě jsme zapracovali na nové edici Pestrolučníku krkonošského - průvodce hospodáře ke květnatým loukám. Jde o brožuru, rukověť, kde jsou stručně sepsána pravidla a doporučení hospodaření tak, aby co nejvíce vyhovovalo loukám a jejich obyvatelům.

Dokument si můžete stáhnout v sekci   " Ke stažení "


►  Program rozvoje venkova a podávání žádostí ve 4. kole

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnosti a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Více informací se dozvíte v našem krátkém článku: Program rozvoje venkova, a na portálu eAGRI a SZIF.


► Zveme Vás na letní setkání na Velkých Tippeltových Boudách a Velké Úpě, kde si zase něco povíme k péči o krkonošské louky.

Neváhejte a příjďte s námi diskutovat, Vaše názory jsou pro nás přínosem.


► Do projektu jsme pořídili nový přepravník na zvířata, do kterého se vejde asi 40 kusů ovcí nebo 4 krávy.

Provozní hmotnost přepravníku je 1,5 t, maximální hmotnost pak 3,5 t.

Tento vozík si hospodáři mohou vypůjčit (na smlouvu o výpůjčce) na Správě KRNAP, po domluvě s členy týmu LIFE.

Pro více informací kontaktujte vedoucího projektu Mgr. Hrázského.


► Dne 30.6.2015 jsme vydali manuál pro hospodáře s názvem Pestrolučník krkonošský, který popisuje problematiku péče na loukách a zásady správného hospodaření, tak aby louky dostaly tu nejlepší péči.

Manuál je ke stažení níže na stránce, nebo v sekci "Stažení - další dokumenty"


► Zveřejnili jsme 10 plánů šetrného hospodaření - více v sekci faremní plány.


► Vyhlašujeme Výzvu III k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva III - Příspěvek na hospodaření".

 

►Vyhlašujeme Výzvu II k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva II - Příspěvek na hospodaření".
 


►Vyhlašujeme Výzvu I k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva I - Příspěvek na hospodaření".

Soubory ke stažení