Pro hospodáře

Na těchto stránkách najdete informace k hospodaření na vybraných
lučních enklávách Evropsky významné lokality Krkonoše. Pokud máte zájem na loukách hospodařit, neváhejte a čtěte dál.
Na již existujících farmách Krkonoš navrhujeme plány šetrného hospodaření, více informací naleznete v sekci "Faremní plány"

Nový ceník jednotlivých prací pro rok 2021


Nový ceník jednotlivých prací pro rok 2020


Nový ceník jednotlivých prací pro rok 2019


Konference na téma Šetrný turismus, regionální produkty a ekologické zemědělství v praxi.

Pozvánku naleznete zde:
Harmonogram exkurze zde:
Přihlášku zde:


Máme nový Pestrolučník!

V zimě jsme zapracovali na nové edici Pestrolučníku krkonošského - průvodce hospodáře ke květnatým loukám. Jde o brožuru, rukověť, kde jsou stručně sepsána pravidla a doporučení hospodaření tak, aby co nejvíce vyhovovalo loukám a jejich obyvatelům.

Dokument si můžete stáhnout v sekci   " Ke stažení "


►  Program rozvoje venkova a podávání žádostí ve 4. kole

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnosti a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Více informací se dozvíte v našem krátkém článku: Program rozvoje venkova, a na portálu eAGRI a SZIF.


► Zveme Vás na letní setkání na Velkých Tippeltových Boudách a Velké Úpě, kde si zase něco povíme k péči o krkonošské louky.

Neváhejte a příjďte s námi diskutovat, Vaše názory jsou pro nás přínosem.


► Do projektu jsme pořídili nový přepravník na zvířata, do kterého se vejde asi 40 kusů ovcí nebo 4 krávy.

Provozní hmotnost přepravníku je 1,5 t, maximální hmotnost pak 3,5 t.

Tento vozík si hospodáři mohou vypůjčit (na smlouvu o výpůjčce) na Správě KRNAP, po domluvě s členy týmu LIFE.

Pro více informací kontaktujte vedoucího projektu Mgr. Hrázského.


► Dne 30.6.2015 jsme vydali manuál pro hospodáře s názvem Pestrolučník krkonošský, který popisuje problematiku péče na loukách a zásady správného hospodaření, tak aby louky dostaly tu nejlepší péči.

Manuál je ke stažení níže na stránce, nebo v sekci "Stažení - další dokumenty"


► Zveřejnili jsme 10 plánů šetrného hospodaření - více v sekci faremní plány.


► Vyhlašujeme Výzvu III k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva III - Příspěvek na hospodaření".

 

►Vyhlašujeme Výzvu II k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva II - Příspěvek na hospodaření".
 


►Vyhlašujeme Výzvu I k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše, která je včetně příloh ke stažení v sekci "Ke stažení - Výzva I - Příspěvek na hospodaření".

Soubory ke stažení