Louky a LIFE Corcontica

Život pro krkonošské louky? LIFE CORCONTICA!

Procházíte – li se s oblibou po
krkonošských kopcích a loukách, zajisté Vám neuniklo, že zdaleka ne všechny z nich jsou v létě posety různobarevnými květy. Čím to? 

I přes stávající péči místních hospodářů, dochází k pozvolné degradaci luk. Na rozdíl od drobných bylinných druhů vyhovuje současný režim obhospodařování trsnatým druhům trav, jako je například medyněk měkký, nebo třtina chloupkatá. Tyto trsnaté trávy ukázkově reprezentují svou životní strategii, protože s úspěchem vytváří pro ostatní luční rostliny neproniknutelný koberec. S každoročním rozšiřováním těchto travních „koberců“, dochází k úbytku kvalitní píce, kterou ocení především drobní chovatelé a myslivci.

Botanici Správy KRNAP zmapovali krkonošské louky
a vybrali 29 nejcennějších horských lučních enkláv, kterým bude díky projektu LIFE CORCONTICA
věnována dlouhodobější péče, jako je kosení a
hrabání luk, výřez nežádoucích náletových dřevin a likvidace invazivních druhů rostlin. Pro potřeby projektu je každoročně sestavena pětičlenná pracovní skupina, která podporuje tradiční hospodaření speciálními zásahy.

Jelikož je práce na loukách mnoho, pomáhají
nám také soukromí hospodáři. Velkou část stanovišť  obhospodařují místní chovatelé pastvou
ovcí, koz a skotu. Ve Sklenářovicích, bude vystaven pastevní areál pro cca 200 ovcí tak, aby bylo umožněno pomalé, extenzivní spásání zdejších
pastvin. Nejen zde se totiž vyskytují vzácné orchideje jako například prstnatec bezový a májový, vstavač mužský, či růžově kvetoucí pětiprstka žežulník.

Více si můžete přečíst v následujících kapitolkách.

O historii krkonošských luk.

Porovnání louky v 50 letech a dnes na příkladu Dvoraček si můžete prohlédnout zde.

Naše vize. 

Prioritní luční biotopy projektu.

Pokud se chcete zapojit do projektu, materiály a dokumenty naleznete zde.

 

Seznam priorotních a náhradních enkláv ke stažení níže.

Mapa prioritních enkláv ke stažení níže.

Soubory ke stažení