Výzva II

Vyhlašujeme Výzvu II k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách EVL Krkonoše.


Luční enklávy s počátkem obnovy v roce 2014 až 2015:

Černá Bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa - Rennerovy Boudy, Dolní Malá Úpa - u kostela, Dvoračky, Erlebachova Bouda, Friesovy Boudy, Horní Malá Úpa - Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Liščí Louka, Mokré jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorská Bouda, Rýchorský kříž, Sklenářovice, Špindlerova Bouda, Zadní Struhadla

Termíny podání žádosti:
1. 9. - 30. 9. 2013 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2014 - 2015
 

Uzavřeno!