Den Země a akce "Čisté Krkonoše"

Datum: 25.04.2016
  | 
Kategorie: Aktuality
Krátký článek o tom, jak se tým LIFE CORCONTICA zapojil do oslav Dne Země a den na to i do akce Čisté Krkonoše.

Stejně jako v loňském roce se i tým LIFE CORCONTICA 22. dubna zapojil k oslavám Dne Země a letos dokonce na dvou vlnách.

Jedna část LIFE Dne Země probíhala společně se skupinou MAS "Přijďte pobejt!" v Jilemnici. Druhá část pak ve Sklenářovicích.

Do Sklenářovic jsme, stejně jako v loňském roce, společně s 8. a 9. třídou Základní školy Lánov uspořádali „výlet“.

A k čemu tenhle „výlet“ byl?

V roce 2015 školáci i s pány učiteli pomáhali naší pracovní skupině, neboli „lučnímu komandu“, se zásahy na podporu hospodaření na sklenářovických loukách. Proto jsme do galerie pro připomenutí přidali i pár fotografií z loňského roku. Někteří ze žáků zde totiž byli již podruhé.

V letošním roce jsme naplánovali rozdělení party. První menší parta šla na pomoc pracovní skupině s odklízením vyřezaných větví. Druhá mnohem větší parta pak vyfasovala hrábě a šlo se vyhrabávat stařinu z dlouhodobě zanedbaných luk. I zde pak bylo třeba odklízet prořezané větve.

Letos se však vyskytlo hned několik nemilých překážek. Část tohoto článku proto věnuji poděkováním.

Objížďka přes Jánské Lázně nás trochu zdržela a dostali jsme se do, ač malé, časové tísně.

Přejezd přes koleje do Sklenářovic v Mladých Bukách se začal v týdnu opravovat a byl uzavřen. Vedlejší dočasný přejezd bohužel nebyl uzpůsoben pro autobus a my společně s 26 žáky zůstali 4 km od Sklenářovic. Času mnoho nebylo a rozhodnutí jestli jít opravdu něco udělat pro louky nebo se jen projít s výkladem, muselo být učiněno okamžitě. Rozhodli jsme se tedy, že nejlepší bude jít opravdu pomáhat loukám prací. Abychom alespoň něco stihli, museli jsme rychle najít dopravu do Sklenářovic.

Proto tímto děkuji kolegům ze Správy, kteří náhodně jeli kolem a část dětí mi do Sklenářovic dovezli.

Bohužel odvoz autem jako kyvadlovkou by nás i tak dost zdržel. Proto patří druhý, ale rozhodně ne menší dík, pracovníkům společnosti TRAIL Servis a.s., kteří vzali svou dodávku a větší skupinu žáků na místo též vyvezli. Tímto se nečekaně stala společnost TRAIL Servis sponzorem Dne Země.

Další dík patří naší „luční zásahové jednotce“ za trpělivost při zdržení, výbornou spolupráci, pomoc s organizací a dobrými nápady.

A samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat samotným žákům, na jejichž přístup jsem hrdá.
Cesta na konečnou louky byla dlouhá, strmá a náročná, dokonce i nářadí si museli sami vynést. Po tomto výšlapu nás ještě čekala práce s hrabáním a taháním větví. Stihli jsme toho opravdu dost a na závěr si opekli i něco dobrého k obědu.

Cesta zpátky k autobusu už byla pěší a snad v dobré náladě z odvedené práce.

Těším se na Vás zase za rok!

Druhá část Dne Země probíhající v naší režii v Jilemnici byla pod vedením Aleny Bartošové.

Hlavní myšlenkou bylo ukázat žákům a dalším zájemcům rozdílné způsoby hospodaření na loukách a upozornit je na případnou problematiku jednotlivých typů.

Pro zjednodušení byly představeny 4 typy „péče“. Klasická seč, seč s mulčováním, pastva a naproti tomu ponechání louky ladem.

Největším lákadlem zde byla přítomnost živých zvířat. Ovce a koza s kůzlaty zde byly jako ukázka způsobu pastevního managementu a podle očekávání sklidily největší úspěch.

Sami pro sebe jsme si Den Země přesunuli na sobotu 23. dubna a v rámci akce „Čisté Krkonoše“ jsme zaútočili na černou skládku odpadu na lokalitě V soutěsce, Nad Velvetou. Byla to již třetí skládka, kterou jsme v okolí enklávy likvidovali. Bohužel to taky vypadá, že nebyla poslední. Tyto skládky jsou již několik desítek let staré (odhadujeme to na 70.-80. léta).
Velmi nás těší, že nynější chalupáři nemají potřebu tyto skládky doplňovat novodobým odpadem a své okolí neznečišťují.

Tímto, Vás čtenáře a příznivce čisté přírody, prosíme o případné určení dalších takovýchto míst v okolí lučních enkláv. V příštích letech se třeba společně s Vámi můžeme vrhnout na další skládky.

A co říci závěrem? Rádi bychom jednou přišli a řekli si, že není co uklízet a Krkonoše jsou konečně čisté.
 

Den Země a akce "Čisté Krkonoše"

a trocha obrázků k doplnění článku...