Rok 2014, druhá sezóna prací za námi

V rámci projektu LIFE CORCONTICA jsme ukončili již druhou sezónu prací podporujících krkonošské louky a postupně ukončujeme jednotlivé aktivity, jejichž hlavní cíl je naplněn.

Z aktivity A1 máme hotovo 29 managementových plánů pro 29 prioritních lučních enkláv (plánů hospodářských prací).

Při plnění aktivit C (C1, C2, C3) navazujeme na nastavený systém z předchozího roku. Péči postupně rozšiřujeme na další enklávy. Z II. Výzvy, která byla podána již na podzim 2013, se nám podařilo uzavřít smlouvy na dalších 18-ti prioritních enklávách Krkonoš.

Práce proběhly již na 330 hektarech pracovních ploch. Louky spásalo 1875 kusů hospodářských zvířat (1831 ovcí, 6 koz, 32 krav, 6 koní a 2 husy :-)). Seč ruční nebo