Aktivity a výstupy

A. Přípravné aktivity

A1 - Příprava realizace obnovných opatření pro podporu stanovišť 6230*, 6510 a 6520
A2 - Příprava investic k zajištění dlouhodobé existence stanovišť 6230*, 6510 a 6520
A3 - Příprava podkladů pro intervenci na farmách a plošnou informační kampaň
A4 - Příprava plánů šetrného hospodaření na farmách s výskytem 6230*
A5 - Přípravné práce pro obnovu populací hořečku českého (Gentianella bohemica*)
A6 - Sběr informací a detailní příprava opatření pro podporu vranky obecné (Cottus gobio)

Více k aktivitám A

C. Konkrétní ochranářské aktivity

C1 - Zlepšení stavu stanovišť 6230*, 6510 a 6520 na prioritních lučních enklávách
C2 - Zamezení šíření invazních druhů rostlin a expanzi dřevin na stanoviště 6230*, 6510 a 6520
C3 - Zajištění technických podmínek pro dlouhodobou existenci stanovišť 6230*, 6510 a 6520
C4 - Zajištění socioekonomických podmínek pro dlouhodobou existenci stanovišť 6230*, 6510 a 6520
C5 - Podpora stanoviště 6230* v rámci farem
C6 - Podpora populací a reintrodukce hořečku českého (Gentianella bohemica*)
C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranky obecné (Cottus gobio)

Více k aktivitám C

D. Monitoring dopadů projektových aktivit

D1 - Sledování dopadu opatření na stanoviště 6230*, 6510 a 6520 a na hořeček český v prioritních enklávách
D2 - Sledování dopadu projektu na způsob využívání stanovišť 6230*, 6510 a 6520 na farmách v EVL Krkonoše
D3 - Sledování dopadu opatření na podporu vranky (Cottus gobio)

Více k aktivitám D

E. Zvyšování veřejného povědomí a šíření výsledků

E1 - Lokální kampaně pro podporu realizovaných opatření
E2 - Informační kampaň pro podporu stanovišť 6230*, 6510, 6520 v EVL Krkonoše
E3 - Výměna zkušeností - síťování LIFE+ projektů
E4 - Šíření výsledků projektu

Více k aktivitám E

F. Celkové řízení a monitorování projektu

F1 - Celkové řízení projektu, audit
F2 - Sledování indikátorů realizace aktivit
F3 - Příprava After-LIFE Conservation Plan
F4 - Vyhodnocení socio-ekonomických dopadů projektových aktivit

Více k aktivitám F

Soubory ke stažení