Ohrazování pastvin

Datum: 11.05.2020
  | 
Kategorie: Aktuality
V časopise Krkonoše-Jizerské hory si můžete přečíst článek, který doporučuje určité zásady při stavění ohrad pro pastevní management a chování v blízkosti ohrad na krkonošských loukách. Pokud se k článku v časopise nedostanete, přikládáme Vám PDF ke stažení na odkazu níže.

Úryvek z článku:

"Ohrazení pastviny je opatření zdánlivě jednoduché, ale v každodenní praxi se se- tkáváme se závažnými problémy. Pro chovatele hospodářských zvířat máme ně- kolik doporučení a zároveň bychom chtěli vyzvat návštěvníky Krkonoš k ohledupnosti a respektování určitých pravidel."

"Vážení chovatelé hospodářských zvířat! Pokud budete stavět, obnovovat či vylepšovat své ohrady, žádáme vás o dodržování následujících doporučení k instalaci pevných i mobilních ohrad. Nepříjemným střetům s „neviditelnými“ ohradníky se dá předcházet jejich jednoduchým zviditelněním."

"Vážení návštěvníci Krkonošského národního parku! Žádáme vás, abyste respektovali ohrazení pro hospodářská zvířata, nezkracovali si přes ohrady cestu nebo z jiných důvodů nevstupovali do ohrad! Chráníte tím především sebe! Zvířata v ohradě mohou vypadat roztomile, ale nikdy nevíte, jak budou reagovat. Beran může chránit své stádo. Kráva brání své tele. V ohradě může být hlídací pes."

"Děkujeme všem hospodařícím subjektům za nelehkou práci při udržování krkonošských luk a návštěvníkům Krkonoš za respektování ohradníků v krajině a práce hospodářů."

Více se dozvíte v článku v časopise nebo v PDF, které je ke stažení zde.

Ohrazování pastvin

Přinášíme pár fotografií k článku Ohrazování pastvin z časopisu Krkonoše -Jizerské hory.