Péče o zelené dědictví

Datum: 11.05.2020
  | 
Kategorie: Aktuality
V časopise Krkonoše-Jizerské hory si můžete přečíst článek o péči na krkonošských loukách. Pokud se k článku v časopise nedostanete, přikládáme Vám PDF ke stažení na odkazu níže.

Úryvek z článku:

"Správa Krkonošského národního parku koncepčně podporuje péči o cenné krkonošské louky. Díky několika běžícím projektům na podporu lučních společenstev obhospodařujeme nyní zhruba 120 lučních lokalit. Rádi bychom poděkovali všem hospodářům, kteří o krkonošské louky pečují. Není to práce jednoduchá ani jinak záviděníhodná. Hospodaření je dřina, na horách dvojnásob. Pracuje se v náročném terénu, za náročných klimatických podmínek. Členitý nebo podmáčený terén, kameny, prudké svahy. I v létě může počasí potrápit.

Hospodáři louky opět vláčeli, sekali, sušili seno, pásli dobytek, přesekávali nedopasky. Sekalo se běžnými traktory, lehkými horskými traktory, ručně vedenými sekačkami s lištou, křovinořezy a místy i ručně kosou. Mohli jste vidět pasoucí se kravky, ovečky, kozy i koně. Na podzim někteří hospodáři hnojili vybrané luční porosty odleželým hnojem.

Není reálné zajistit požadovanou seč všech luk. Mnohé jsou svažité, členité a místy podmáčené, seč by byla náročná na provedení a nákladná. Alternativou je pastva. Bohužel někteří vlastníci
pozemků a chalup si pastvu hospodářských zvířat nepřejí. Pokud tyto louky ztratí svá stáda, těžko se hledá jiný způsob péče. Prosíme proto vlastníky pozemků, aby pečlivě zvažovali svá rozhodnutí. Samozřejmě uvítáme, pokud budou o své pozemky chtít pečovat sami. Pomocí projektů můžeme místní hospodáře a vlastníky pozemků finančně podpořit.

Pravidelnou péčí o louky – sečí na seno a pastvou hospodářských zvířat – zachováváme či obnovujeme jejich květnatou krásu, rozmanitost a výživovou hodnotu. Proč? Krkonošské louky začaly být zakládány před půlkou tisíciletí jako základ horského živobytí. Hospodařilo se na nich 450 let, do doby odsunu německy mluvících hospodářů po druhé světové válce. Vznikla zde unikátní luční společenstva, která mají vysokou přírodní a kulturní hodnotu.

Louky, o které se nikdo nestará, postupně zarůstají plevely, keříky a náletem. Šíří se na ně invazivní druhy rostlin. Projekty, které podporují péči o louky, se snaží zachovat či obnovit péči na těch nejcennějších loukách, které tu po našich předcích zbyly. Příklady z naší praxe nabízíme v následující obrazové mozaice."

Odkaz na stažení článku ve formátu PDF naleznete zde.

Péče o zelené dědictví

Přinášíme pár fotografií k článku Péče o zelené dědictví z časopisu Krkonoše -Jizerské hory.