Hořeček v LIFE CORCONTICA

Podrobná demografická data jsou v Krkonoších sbírána již 21 let a
představují poměrně unikátní záznam demografie populace, dobře využitelné při, např. potenciální populačně-genetické studii, která by pravděpodobně sloužila jako extrémně silný nástroj pro rozhodování
o další strategii hospodaření.

Současný stav výskytu v Krkonoších
Na jediné existující lokalitě v Horních Albeřicích existuje malá, každoročně kvetoucí populace s centrem výskytu na svazích staré úvozové cesty, která nečítá v posledních osmi letech (2005-2013) více jak padesát kvetoucích jedinců.
Již od roku 2010 nebyl zaznamenán na lokalitě Černý důl.

Cíl projektu LIFE Corcontica:
Monitoring populací hořečku, který by měl navazovat na zvolený management v každém roce, po dobu trvání projektu. Vznikne plán hospodaření a ochranných opatření, který bude navazovat na dlouholetou péči o lokality hořečku, kterou zajišťuje Správa KRNAP. Plán zásahů respektuje záchranný program druhu. Vychází z doporučení uvedených ve studii proveditelnosti k udržení a uvažované repatriaci a jeho realizace se bude řídit výsledky průběžného managementového monitoringu. Plán zásahů je zpracováván pro období 2013 – 2017.

Výsledky projektu:

 

Počet hořečků v jednotlivých letech:

2013: 12 kusů
2014: 62 kusů
2015: 44 kusů
2016: 60 kusů
2017: 81 kusů

 

Základní management Horní Albeřice: Na lokalitě pokračuje typ hospodaření, nastavený správou KRNAP v předchozích letech, a to vhodně načasovaná kombinace sečení, vláčení a hrabání. Brzce letní péče (v květnu) zahrnuje seč a vyhrabání biomasy (první foto). Podzimní péče (listopad) zahrnuje seč, vyhrabání biomasy, v pásech pak vertikutaci a vytváření gapů - míst bez vegetace (druhé foto).

Základní management hořečku Černý Důl: Jde o kamenitý okraj lomu s přirozeně řídkým bylinným patrem a prudce expandujícími dřevinami. Lokalitu není třeba pravidelně sekat, je však vhodné každoročně narušovat půdní pokryv minimálně hrabáním a vyřezávat nálety dřevin.

Na monitorované ploše probíhá obdobná péče jako na lokalitě hořečku v Albeřicích, zde podzimní foto s tvorbou gapů.

Sanační management hořečku Černý důl: Jednorázové vyřezání a vysekání lokality. Bylo nutné vyřezat veškerý nálet dřevin, vyhrabat nashromážděnou stařinu a narušit povrch na cca 25% lokality (hrabáním a vláčením).

Seznam ochranných opatření:
Řízené opylování
Ochrana semenáčků
Ochrana kvetoucích a plodících rostlin
Výsevy
 

Článek byl sestaven z materiálů A. Šturmy.