Plány šetrného hospodaření

Datum: 07.01.2016
  | 
Kategorie: Aktuality
Přinášíme pár fotografií z prací na plánech šetrného hospodaření z průběhu sezóny 2015.

V sezóně 2015 začala realizace 9 plánů šetrného hospodaření (tzv. farmplánů) na území KRNAP.

Farmplány kombinují běžnou hospodářskou péči (seč, pastvu), drobné nadstavby nad její běžný rámec (fázování, mozaika aj.) a "speciální zásahy" známé z článků o pracovní skupině (boj proti invazním rostlinám, čištění struh, sběr kamenů a výřezy náletů) například zde: Speciální zásahy. Ke speciálním zásahům musí mít hospodáři (nejen hospodáři, ale i vlastníci a naši pracovníci) platná povolení a udělené výjimky ze zákonů (Vodní Zákon, Nakládání s chemickými látkami, povolení ke kácení dřevin a pod.).

Všechny tyto činnosti probíhají na farmách s registrovanými půdními bloky, kde klasické hospodaření již běží. Plány šetrného hospodaření jsou speciálně vypracovány právě pro tyto půdní bloky, jsou jim tedy „šité na míru“.

S hospodáři byly uzavřeny tzv. rámcové smlouvy a práce mohly začít.

Dovolíme si uvést pár vysvětlujících termínů k nadstavbovým činnostem, které na farmách probíhají:

• Fázovaná senoseč je klasickým hospodařením, ale místo sečení celé louky najednou seče hospodář vždy jen část. Jednotlivé seče by od sebe měly mít určitou časovou vzdálenost, nejlépe 3 týdny až měsíc, čímž zajistíme na louce neustále kvetoucí plochy. Dochází tak k vytvoření mozaiky jak péče, tak porostu. Mozaikovitost umožní vysemenění žádoucích rostlin, dostatek kvetoucích bylin na nektar, ale i úkrytů pro živočichy.

• Loukám a živočichům také můžeme pomoci ponecháním neposečených ploch, tzv. pásů pro bezobratlé, které se nechávají stát až do dalšího roku. Důvody jsou stejné jako u fázované seče, navíc zde ještě přibývají možnosti zimního úkrytu pro bezobratlé a možnost dokončení jejich vývoje.

• Hnojení na podzim je nadstavbou pro klasické hospodaření. Nízkou dávkou kompostu se snažíme zlepšit stav živinami chudých luk. Tím chceme zvýšit druhovou pestrost a mít krásné květnaté louky. Po hnojení na podzim je vhodné na jaře dalšího roku vláčení pro rovnoměrné rozvrstvení kompostu po louce a rozbití hrudek, které mohly vzniknout během zimy nebo při samotné aplikaci hnoje.

• Jarní vláčení je také nadstavbovou činností. Při vláčení dochází k narušení drnu především nežádoucích trsnatých trav (např. smilky tuhé), vyhrabání stařiny a celkovému provzdušnění porostu. Na pastvinách je pak vhodné pro rozvrstvení trusu, obdobně jako využití vláčení z jara po podzimním hnojení.

O fotografie, jak si se vším umí hospodáři poradit se rádi podělíme níže.


A pokud Vás doporučení k citlivému hospodaření a důvody těchto doporučení zajímají o něco více, můžete si prolistovat náš Pestrolučník krkonošský.


 

Fotodokumentace prací z plánů šetrného hospodaření

...