Faremní plány

Plány šetrného hospodaření na farmách Krkonoš

Druhově bohaté smilkové louky jsou jedním z prioritních cílů ochrany přírody na celoevropské úrovni. V Krkonoších se nalézají na více než 1000 ha, přičemž předmětem ochrany v evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše je zhruba 873 ha. V Krkonoších hospodaří na smilkových trávnících celkem 110 zemědělců, avšak na většině farem představuje toto stanoviště pouze malé zbytečky rozdrobené na jednotlivých půdních blocích. Naším cílem proto bylo nalézt farmáře, na jejichž pozemcích se nalézají smilkové trávníky v co největší rozloze, abychom je mohli prostřednictvím plánů šetrného hospodaření efektivně ochránit.

Celkem bylo vybráno 19 farem s více než 200 ha smilkových trávníků, které lze vidět na přiložené mapě níže.

V projektu můžete nalézt faremní plány pod aktivitami:

A4 - Příprava plánů šetrného hospodaření na farmách s výskytem 6230*

Pro několik vybraných farem budou zpracovány plány šetrného hospodaření na plochách s výskytem stanoviště 6230* (druhově bohaté smilkové trávníky). Tyto plány budou využity v rámci aktivity C5 při při přímé realizaci péče o smilkové trávníky.

V současné chvíli je zpracováno 9 plánů šetrného hospodaření. Aktivita bude ukončena v březnu 2015, kdy budeme mít vytvořených celkem 10 plánů.

C5 - Podpora stanoviště 6230* v rámci farem - konkrétní ochranářské aktivity

Budou realizována opatření na jednotlivých farmách dle návrhů v plánech šetrného hospodaření. Bude měněno vedení ohradníků. Budou zpřístupňovány pozemky. Budou odstraněny expanzivní druhy a vyřezáván nálet. 200 ha 6230* bude obnoveno či ochráněno pro budoucnost.

 


Máme hotovo už 10 plánů šetrného hospodaření, podle kterých by se již letos mělo začít hospodařit. Plány šetrného hospodaření si můžete prohlédnout níže na stránce.
 

Soubory ke stažení