F aktivity

F1 - Celkové řízení projektu, audit

Řízení projektu bude vykonáváno interními pracovníky projektových partnerů. Hlavní kancelář projektu je umístěna do Vrchlabí.

Stav: Aktivita ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: Čtvrtletně probíhaly kontrolní dny projektu s vedením všech partnerů. Pro stanovení strategických postupů se 2x ročně scházela Rada projektu, kde jsou diskutována odborná doporučení, případně alternativní postupy. Externí audit probíhal 2x ročně.

Kontakty na projektový tým.

F2 - Sledování indikátorů realizace aktivit

Bude monitorován pokrok realizace projektových aktivit metodou sledování naplňování aktivit systémem indikátorů.

Stav: Aktivita ukončena dle harmonogramu.

Výstupy: Aktivita probíhala v rámci pravidelných porad projektového týmu. Byla připravena zpráva o zahájení (Inception Report), dílčím plnění aktivit projektu (Progress Report 1) a tzv. Technická zpráva (Midterm Report), nyní se pracuje na závěrečné zprávě.

F3 - Příprava After-LIFE Conservation Plan

Po – LIFEový plán ochrany bude obsahovat plán aktivit, které budou pokračovat po skončení projektu.

Stav: Aktivita ukončena dle harmonogramu, After-LIFE Conservation Plan je součástí závěrečné zprávy.

F4 - Vyhodnocení socio-ekonomických dopadů projektových aktivit

V rámci této aktivity bude zpracováno vyhodnocení dopadu projektových aktivit na místní obyvatele, na místní ekonomiku a za třetí na ekosystémové služby.

Stav: Aktivita byla ukončena dle harmonogramu, výsledkem je socioekonomická studie, s jejímiž výsledky pracujeme dále.