Exkurze za poznáním projektu

14.07.2015

Pro kolegy ze Správy KRNAP, Daphne a MŽP jsme připravili exkurzi za poznáním projektu, jeho aktivit a všech činností a osob, co stojí za odvedenou prací...

Na Lahrových Boudách bylo připraveno šest stanovišť s ukázkami a povídáním o dílčích aktivitách.

Na začátku jsme si řekli pár zajímavých čísel a souvislostí o projektu - od sepsání žádosti, schválení EU až samotnou realizaci.

Na druhém stanovišti nám pracovní skupina s vedoucím Ondřejem Emingerem ukázala, jak pracuje v terénu. Konkrétně se jednalo o ukázky čištění luk od kamenů a odpadu (větve, stará zátěž), pročišťování stružek, výřezy náletů a likvidaci invazních rostlin.

Na třetím stanovišti nás čekal Luboš Jiřiště s povídáním o sukcesi (vývoji louky bez péče až v les) na místě, kde je to na první pohled zřejmé. A dále jsme probírali jednání s vlastníky pozemků a nutnost vzít na některé práce firmy, ne vše totiž může zvládnout naše pracovní skupina.

Čtvrté stanoviště nám osvětlilo důvody degradace luk a jejich současný, ne úplně příznivý, stav. Povídání si připravil Standa Březina a dále nám ukázal, jak se monitoruje vegetace a dělá výzkum :-)

Velmi poučné pro nás pak bylo setkání s hospodářkou Petrou Malinskou, která vyprávěla o začátcích pastvy v horách, postupu s praktickou ukázkou přemisťování ohrad a přehánění ovcí.

Na posledním stanovišti nás čekal vedoucí projektu Záboj Hrázský s ukázkou horské techniky. Tedy sekačkou, která zvládne i horský terén, a zároveň nám také představil monitoring vegetace.