Vranka obecná

Vranka obecná (Cottus gobio)

Vranka obecná je drobná ryba žijící v nejčistších tocích, právě z toho důvodu je označována jako bioindikační druh. Živí se larvami chrostíků, jepic, pakomárů, muchniček, pošvatek a také drobnými korýši. Mnozí z Vás by se zřejmě podivili nad faktem, že její populace v krkonošských říčkách stagnuje.

Často slýchávám od jen o málo starší generace, jak chodívala brodit potoky a zkoušela vranku chytat do rukou a dařilo se jim. Dnes už bychom si zřejmě z dlouhého stání v chladné vodě přivodili nějaký ten neduh, protože vranek není zdaleka tolik, co bývalo. Za jejich úbytek nemůže ani tak ono neškodné chytání, ale spíše technické a jiné změny malých vodních toků.

V rámci projektu hledáme legislativní a technická řešení těchto problémů, předpokládáme proto spolupráci se správci toků, Českým rybářským svazem a jinými významnými organizacemi, či jednotlivci. Po realizaci ochranných opatření očekáváme nárůst populace vranky obecné v řádu stovek.

Níže na stránce si můžete stáhnout dokumenty o hydromorfologii toků, výskytu vranky obecné nebo zprávu o aktuálním a historickém rybářském hospodaření či o stavu rybího společenstva v tocích. Všechny tyto dokumenty vznikly na území Evropsky významné lokality Krkonoše soustavnou prací ichtyologů z DAPHNE, Jiřího Křesiny a Jana Duška. Mapy ve formátu .shp je možno získat na vyžádání u vedoucího projektu. Průběžně Vás budeme informovat v sekci Aktuality.

Více o vrance si můžete přečíst zde: Vranka obecná a toky

Více o rozšíření vranky najdete zde: Rozšíření vranky obecné v tocích na území EVL Krkonoše
 

Vydali jsme publikaci o péči pro vranku obecnou.

Zpráva z monitoringu vranky 2017.